تامین وسایل توانبخشی

توضیحات

از آنجایی که تعداد بسیاری از خانواده های تحت پوشش این موسسه معلولین جسمی حرکتی و ضایعه نخاعی می باشند و نیاز به وسایل توانبخشی مانند: ویلچر ، عصا ، توالت فرنگی ، واکر  بنا به تجویز پزشک دارند به علت مشکلات اقتصادی توان تهیه این وسایل برایشان مقدور نمی باشد لذا شما خیر محترم می توانید با حمایت خود ما در تهیه و توزیع این موارد یاری نمایید.

%
سرمایه جمع شده
  • 10000000 تومانمبلغ مورد نیاز