کمک به سبد غذایی خانوار

توضیحات

حمایت از اقشار آسیب‌پذیر یکی از مهم‌ترین اهداف موسسه خیریه نغمه مهر امام رضا (ع) می باشد و به جهت رفع سوتغذیه و کمک به خانوارهای نیازمند تحت پوشش بهزیستی، هر دو ماه یک بار سبدهای غذایی تهیه و توسط این موسسه بین خانواده های نیازمند توزیع میگردد. شما خیر محترم میتوانید با حمایت خود این موسسه را در جهت یاری رساندن به خانواده نیازمند و معلول یاری رسانید.

%
سرمایه جمع شده
  • 5000000 تومانمبلغ مورد نیاز