کمک به تامین جهیزیه

توضیحات

يكی از شاخه های عمده كمك به خانواده های ايتام نيازمند، مشاركت در تامين جهيزيه نوعروسان می ‌باشد. چه خوب است در كنار تامين جهيزيه نوعروسانمان، دختران يتيم تحت پوشش موسسه را نيز در نظر آوريم و با تامين اقلامی از جهيزيه و یا پرداخت نقدی، نگرانی و اضطراب را از آنان دور كنيم.
%
سرمایه جمع شده
  • 50000000 تومانمبلغ مورد نیاز