کمک به هزینه درمان و پزشکی

توضیحات

کمک به بیماران نیازمند یکی از وظایف موسسه خیریه نغمه مهر امام رضا (ع) است ، بیماران بسیاری هستند که علاوه بر درد بیماری ناگزیر به تحمل درد هزینه های سنگین درمان هم می باشند و شامل افرادی می شود که شرایط مالی، محیطی و خانوادگی مناسبی ندارند و در انتظار کمک های هرچند ناچیز باشند تا بتواند زندگی بهتری را تجربه کنند.

با تامین هزینه بیماران و بی تفاوت نبودن نسبت به درد و رنج دیگران، شرایطی فراهم می شود که بیماران رنجی جز بیماری نداشته باشند.

برگرداندن سلامتی و نشاندن لبخند روی لب بیماران نیازمند می تواند زیباترین و بهترین کار برای افراد خیر باشد و این سهم را در موسسه خیریه نغمه مهر امام رضا (ع) قم – می توان برای خود داشت.

%
سرمایه جمع شده
  • 10000000 تومانمبلغ مورد نیاز