آرشیو دسته ها برای تشکرهای ویژه

تشکر ویژه از نیکوکاران محترم

بسمه تعالی خداوند عزوجل را سپاس میگوییم که در سایه بندگیش به ما توفیق خدمت به بندگانش را عطا فرمود و در همین راستا بر خود لازم می دانم از زحمات بیدریغ آقای انوریه و…