آرشیو دسته ها برای حمایت های فوری

افراد معلول را دریابیم…

معلولیت، به ناتوانی در انجام تمام یا قسمتی از فعالیت‌های عادی زندگی فردی یا اجتماعی به علت وجود نقصی مادرزادی یا اکتسابی، در قوای جسمانی یا روانی اطلاق می‌شود. انواع معلولیت‌ها معلولیت‌های جسمی شامل موارد…