افراد معلول را دریابیم…

معلولیت، به ناتوانی در انجام تمام یا قسمتی از فعالیت‌های عادی زندگی فردی یا اجتماعی به علت وجود نقصی مادرزادی یا اکتسابی، در قوای جسمانی یا روانی اطلاق می‌شود. انواع معلولیت‌ها معلولیت‌های جسمی شامل موارد…

فرم حمایت

فرم حمایت را از اینجا دانلود نمایید

کار خیر از منظر قرآن کریم

و بدانید آنچه را از کارهای نیک برای خود از پیش می فرستید، نزد خدا به بهترین وجه و بزرگترین پاداش خواهید یافت. [ سوره مزمل آیه 20 ]

test

test