درباره ما

ما در تلاش هستیم تا به نیازمندان واقعی کمک کنیم

موسسه خیریه نغمه مهر امام رضا علیه السلام در مورخ 1390/11/26 با شماره ثبتی 1145 و با همت خانم ملیحه کاویانی و 4 نفر از اعضای هیئت مدیره در شهر مقدس قم به ثبت رسیده است هدف اساسی موسسه بازسازی شخصیتی دمیدن امید به زندگی و فردایی بهتر برای ایتام و مستمندان و نیز در اختیار گذاشتن کمک هایی است که توسط افراد نیکوکار به صورت نذورات نقدی ارزاق و هزینه درمان و دیگر مایحتاج به موسسه اهدا می نماید را از طریق مصاحبه،بازدید و شناخت کامل آنها به نیازمندان واقعی برساند.
کمپین ها

آخرین کمپین ها

ما در کل کشور نیاز به داوطلب داریم

رویدادها

رویدادهای آینده

در زیر به معرفی رویدادهای آینده پرداخته شده است:

Events_img.jpg

آیا می خواهید به خانواده های نیازمند کمک کنید؟

تومان
مقدار را وارد کنید: